Gemlik Mantolama firması
Gemlik Mantolama firması

Gemlik Mantolama firması

Mantolama Uygulamaları

Mantolama Uygulamaları Binalarda ısı yalıtımı için; içten, dıştan ve sandviç duvar olmak üzere 3 farklı yöntem uygulanır. Isı köprülerinin oluşumunu önlemek ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için yapılan en iyi uygulama mantolama uygulamasıdır. Dış cephe mantolama uygulaması yapı fiziği açısından en uygun olan ısı yalıtım sistemidir.

Mevsim şartları

Mantolama mevsim şartlarına göre ısı kayıp ve kazançlarını engellemek için bina dış kabuğunun yalıtım malzemleri ile kaplanmasıdır. Teknik olarak ise ısı köprüsü oluşturmadan gerekli ısı iletim katsayısına ulaşmak için bina dış yüzeyine yapılan ısı izolasyonudur.

Mantolamanın avantajları
Mantolamanın avantajları

Mantolamanın Avantajları

Isı kaybını önemli ölçüde azaltır %50 ye varan enerji tasarrufu sağlar. Ekonomiktir 2-3 yılda bu maliyetini egale eder. Yapınızda hem su hem ısı tasarrufu sağlar. Kışın soğuktan yazın sıcaktan korur. Yapının iç kısımlarında yoğuşmayı önler. Yapılarda ısınma ve serinleme amaçlı kullanılan kombi klima ve benzeri cihazların sarf ettikleri enerji mantolama işleminden sonra %50 azaltılabilmektedir. Ayrıca binanızda çatı ve temel izolasyonları yapılmışsa bu oran %70 lere çıkabilmektedir.

Mantolama Nerelere Yapılır ?

Dış cephe mantolama küf, rutubet, nem gibi sorunların ve iç kısımlarda kabarmaların olduğu yerlere mutlaka yapılmalıdır.

Mantolama Nasıl Yapılır ?

Mantolama Uygulamaları
Mantolama Uygulamaları

Mantolama yapılmadan öncelikle dış cephedeki yalıtıma zarar verebilecek ya da olumsuz etkileyebilecek ürünler ortadan kaldırılır. Bunlar dökülmesi muhtemel boyalar, vidalar, çanak antenler vs. gibi maddelerdir. Strafor yapıştırıcılara özel strafor yapıştırıcı maddeler ilave edilir. İzolasyon uygulanacak maddeye strafor yapıştırıcı sürülür. Yapıştırıcı bütün bölgeye itina ile boşluk kalmayacak şekilde sürülür. Ardından mantolama işleminin sağlam olması için taraklama yapılır ve işe başlanır.

Mantolama Uygulamaları yaptırırken nerelere dikkat etmeliyiz ?

*Öncelikle firmanın izoder üyesi olması

*Kurumsal firma olması bünyesinde; Mimar, Mühendis, Teknik ekip olmasına dikkat edilmelidir.

*İyi bir yalıtım malzemesi bünyesine su almamalıdır. (Çünkü su, ısı yalıtım malzemesinin en büyük düşmanıdır ve yalıtım etkisini bozar)

*Isı yalıtımı belli bir yıl değil, bina ömrü boyunca aynı miktarda sağlanmalıdır.

*Isı köprülerinin olduğu yerlerde teknik değerlendirmeler doğru yapılmalıdır.

*Sistem üzerinde son kat kaplama ve boya olarak kullanılacak malzemeler kesinlikle solvent içermemelidir.

Mantolama Uygulamaları Amacı

  • Bina dış yüzeyindeki her türlü kiriş kolon, hatıl vb.. Betonarme yapı elemanlarını tamamen yalıtarak ısı köprülerinin oluşmasını engeller.
  • Binayı dışarıdan bir manto gibi sararak ana malzemede sıcaklık farkları sebebi ile oluşabilecek çatlakları ve hasarları önler. Dış duvarlarda oluşan yaz kış sıcaklık farkları 5 °C kadar çıkabilmektedir.
  • Bina dış duvarları dış ortamın tüm etkilerinden korunur.
  • Yoğuşma riski en aza indirilir.
  • Hem ısı hem de su yalıtımı sağlar.
  • Tekniğe uygun yapılmış bir mantolama uygulaması %50’ye varan ısı tasarrufu sağlar.
  • Mantolama yapılmış binalarda ısı dengeli bir şekilde dağıldığı için yoğuşma ve hava akımı olmaz, bu sayede konforlu bir yaşam alanı elde edilmiş olur.
  • Yakıt tüketimini azalttığı için çevrenin korunmasına katkıda bulunur.
  • Binanın dış duvarlarında beton içindeki donatıları korozyona karşı koruyarak bina ömrünü uzatır.

Dış cephe mantolama sisteminin performans açısından yapıya sağladığı yararlar;

1. Isıl Konfor

Isı yalıtımı sayesinde yaşam alanının her noktasında homojen bir sıcaklık sağlanarak ısıtma ve soğutma ihtiyaçları azaltılır. Böylece hem konforlu hem de sağlıklı yaşam alanları oluşturulur.

2. Isı Kayıp ve Kazançlarının Azaltılması

Dış cephe ısı yalıtımı yapılmamış yapıların cephelerinden aşırı derecede ısı kaçakları ya da kazançları meydana gelebilir ve eğer bu problem ortadan kaldırılmazsa büyük miktarda enerji tüketimi ve dolaylı maliyetlerine sebep olur. Dış cephe mantolama sistemi, yapının dış çevresinde hava sızdırmaz bir bariyer oluşturarak hava kayıp/kazançlarına neden olan tüm boşluk, kılcal çatlak vb. kısımları mühürler.

3. Yoğuşmanın Önlenmesi

Katmanlar arası yoğuşma, yapı içinde bulunan sıcak ve nemli havanın, yapısal bölümlere sızıp soğuk bir yüzey ile karşılaşması ve bünyesindeki su buharı taşıma kapasitesinin düşmesi sonucu katman yüzeyinde yoğunlaşmasıdır.

Yapı bünyesine dış cephe mantolama sistemi uygulanması, katmanlar arası yoğuşmanın oluşmasını engeller, çünkü yoğuşma noktası sıcaklığı, yalıtımlı yapının dış cephesine doğru kayar ve iç katmanlarda yoğuşma riski ortadan kalkar. Buhar geçirimli bir yalıtım malzemesinin kullanımı, su buharının geçirimine imkan tanıyarak yapının nefes almasını sağlayarak yoğuşma riskini daha da azaltır.

4. Isı Köprülerinin Ortadan Kaldırılması

Dış cephe mantolama sistemi, uygulandığı yapının dış çevresinde sürekli bir katman oluşturduğu için, mevcut yapılarda ısı köprüleri büyük oranda azaltılırken, yeni yapılarda neredeyse tamamen ortadan kaldırılır. Bu sebeple, var olan ısı köprülerini (örnek. dış kiriş ve kolon birleşim noktalarını) yalıtım ile kaplamak, kaydadeğer ısı kayıplarını engeller ve yoğuşma riskini önler.

5. Duvarlarda Rutubet Oluşumunun Önlenmesi

Mevcut dış duvarlarda meydana gelen rutubetin büyük bir kısmı nem penetrasyonu, nem artımı veya yoğuşma (özellikle yüzey yoğuşması) kaynaklı meydana gelmektedir. Bu durum cephe duvarlarında küf veya mantar oluşumuna sebep olur. Özellikle bina dış duvarlarında yapılacak dış cephe ısı yalıtım sistemi ile ısıl dengenin kurulması ve mevcut yapı bileşenlerinde yenileme çalışmaları (örnek.eksik veya hasarlı sıvaların yenilenmesi, kötü durumdaki harçların kazınması ve yeniden uygulanması, vb.) yapı cephesinde uzun süreli koruma sağlar.

6. Yangın Koruma Performansı

Mineral yün ile yapılan dış cephe yalıtım sistemi uygulamaları, yapısal yangın koruma gerekliliklerini en üst düzeyde karşılamaktadır. Taş yünü yalıtım levhası kullanılan sistemler, EUROCLASS –Avrupa Harmonize Sınıflandırma Sistemi– normlarına göre en yüksek yanmazlık sınıfı A1 sınıfındadır.

7. Gürültünün Önlenmesi

Dış cephe ısı yalıtım sistemleri yapılarına göre, belli derecelere kadar hava oluşumlu gürültü yalıtımı sağlayarak yapı içerisindeki yaşam kalitesini kaydadeğer şekilde artırmaktadır.

Gemlik İnşaat
Mantolama Uygulamaları

Ayrıca Kontrol Edin

Gemlik Atatepe Sosyal Tesisleri

Gemlik Atatepe Sosyal Tesisleri